MEME ESTETİĞİ

Kadınlar çeşitli sebeplerden bu operasyona ihtiyaç duyarlar;- Hamilelik sonrası meme hacmindeki azalmanın tedavisinde, Göğüsler arasında hacimsel farkın tedavisinde,ayrıca Meme küçültme ve meme dikleştirme de kadınlar tarafından fazlaca tercih edilen estetik operasyonlardandır.

Göğüslerin istenenden küçük olması genç bayanlarda genellikle göğüslerde sebebi bilinmeyen bir gelişme yetersizliğine bağlı olmakta, bazen de göğüslerin hamilelik sonrası fazlaca küçülmesinden sonra görülmektedir. Her iki durumda da silikon göğüs protezi uygulaması ile durumun düzeltilmesine çalışılır.

Meme Asimetriği

Meme asimetrisi aslında tüm kadınlarda vardır. Aslında meme asimetrisi normaldir, simetri ise neredeyse imkansızdır. Aslında normal sınırlardaki asimetrilerin hiçbirisi dikkat çekmez. Bazı asimetriler biraz daha fazladır-dikkat çeker ama rahatsız etmez.</p> <p>Düzeltim açısından bu yazıya konu olan asimetriler hem dikkat çeken hemde rahatsız eden asimetrilerdir.

Meme Küçültme

Göğüslerin istenenden büyük olması genellikle beraberinde sarkık olmalarını da getirmektedir. Büyük memelerin küçültülmesinde fazla meme dokusunun ve meme bölgesindeki yağ dokusunun alınarak memelerin hacminin azaltılması gerekir. Aynı zamanda fazla derinin de uygun yerlerden çıkarılarak kalacak izlerin mümkün olduğunca az miktarda ve göze en az görünecek yerlerde bırakılmasına çalışılır.